Assessorament en Dret de Família a Girona

 • Elena Serra de Corral artículos de derecho

Busca un bon assessorament

El que intento sempre que ve una persona a buscar un consell, és en primer lloc escoltar i després a partir de les seves necessitats, donar un bon assessorament

 

En el moment de la separació o divorci es viu per part de les parelles com una crisi en la que diversos professionals han d’intervenir per arribar a un consens i tranquil·litat, que no només beneficiarà a qui ho decideix, sinó també als fills menors que en la majoria dels casos, i tot i el seu silenci pateixen les conseqüències. Per això, arribar al màxim consens possible dintre de la situació concreta de la família és el que arribarà a la calma i a una continuació de tots els membres sense la sensació de que existeixen culpes, sinó que és el millor per tots ells.

 

Per això, un bon assessorament inicial és fonamental I no prendre decisions precipitades. Això ajudarà a arribar a una resolució dels conflictes que passa des del tema de la guarda dels menors fins el fet de l’ús del domicili, i altres qüestions econòmiques com pensions alimentàries, compensatòries, etc.

 

Des del meu punt de vista s'ha d’arribar-se per tots els mitjans a un acord, i la via judicial és l’últim recurs.

 

Punt important és el tema de la custòdia dels fills; si fins fa pocs anys era una custòdia exclusiva per a la mare, actualment la custòdia compartida serà la regla general, encara que amb matisacions segons els casos. El fet d’una ruptura no ha de trencar per se la relació entre pare-fills i/o mare-fills, i ha d’intentar-se en la mesura del possible una continuïtat en les seves relacions.

ALTRES ÀMBITS QUE TAMBÉ INTEGRO

Com ja he comentat no només el Dret de Família s'integra en la meva feina diària. Certament que les separacions o les ruptures de parella de fet, amb els divorcis i totes les mesures que en deriven ( pensió d'aliments, guàrdia compartida, pensions compensatòries, reclamacions o execucions, etc...) és el que més absorveix el meu temps però també continuo assessorant sobre altres matèries que moltes vegades estan connectades per les necessitats dels clients

 • Dissolució de condomini.
 • Testaments.
 • Successions.
 • Protecció de gent gran.
 • Comunicació dels avis envers els seus néts.
 • Procediments de regulació de la capacitat de les persones ( anteriors incapacitacions )
 • Desnonaments.
 • Reclamació de rendes en contractes de lloguer.
 • Reclamació de quantitats degudes.
 • Responsabilitat civil derivada d'accidents de trànsit i altre tipus de negligències.

I com he mencionat a la presentació no vull oblidar les arrels del meu exercici, continuant estudiant i defensant temes dintre del Dret Penal.

 • Elena Serra de Corral balanza
 • Elena Serra de Corral ciudad de girona
© 2023 ELENA SERRA DE CORRAL Tots els drets reservats
Produït per BeeDIGITAL