Català   Español   

Assessorament en Dret de Família a Girona


Busca un bon assessorament

El que intento sempre que ve una persona a buscar un consell, és en primer lloc escoltar i després a partir de les seves necessitats, donar un bon assessorament

En el moment de la separació o divorci es viu per part de les parelles com una crisi en la que diversos professionals han d’intervenir per arribar a un consens i tranquil·litat, que no només beneficiarà a qui ho decideix, sinó també als fills menors que en la majoria dels casos, i tot i el seu silenci pateixen les conseqüències. Per això, arribar al màxim consens possible dintre de la situació concreta de la família és el que arribarà a la calma i a una continuació de tots els membres sense la sensació de que existeixen culpes, sinó que és el millor per tots ells.

Per això, un bon assessorament inicial és fonamental I no prendre decisions precipitades. Això ajudarà a arribar a una resolució dels conflictes que passa des del tema de la guarda dels menors fins el fet de l’ús del domicili, i altres qüestions econòmiques com pensions alimentàries, compensatòries, etc.

Des del meu punt de vista s'ha d’arribar-se per tots els mitjans a un acord, i la via judicial és l’últim recurs.

Punt important és el tema de la custòdia dels fills; si fins fa pocs anys era una custòdia exclusiva per a la mare, actualment la custòdia compartida serà la regla general, encara que amb matisacions segons els casos. El fet d’una ruptura no ha de trencar per se la relació entre pare-fills i/o mare-fills, i ha d’intentar-se en la mesura del possible una continuïtat en les seves relacions.


Elena Serra de Corral
ALTRES ÀMBITS QUE TAMBÉ INTEGRO​​​​​​​​​​​​​​

Com ja he comentat no només el Dret de Família s'integra en la meva feina diària. Certament que les separacions o les ruptures de parella de fet, amb els divorcis i totes les mesures que en deriven ( pensió d'aliments, guàrdia compartida, pensions compensatòries, reclamacions o execucions, etc...) és el que més absorveix el meu temps però també continuo assessorant sobre altres matèries que moltes vegades estan connectades per les necessitats dels clients


  • Dissolució de condomini.
  • Testaments.
  • Successions.
  • Protecció de gent gran.
  • Comunicació dels avis envers els seus néts.
  • Procediments de regulació de la capacitat de les persones ( anteriors incapacitacions )
  • Desnonaments.
  • Reclamació de rendes en contractes de lloguer.
  • Reclamació de quantitats degudes.
  • Responsabilitat civil derivada d'accidents de trànsit i altre tipus de negligències.

I com he mencionat a la presentació no vull oblidar les arrels del meu exercici, continuant estudiant i defensant temes dintre del Dret Penal.

Elena Serra de Corral
Elena Serra de Corral