Notícies

Elena Serra de Corral balanza con casa

LES CLÀUSULES ABUSIVES BANCÀRIES

Després d’uns dies molt a tope en temes relacionats en família i també algun que altre tema successori que vulguis o no et demana que estiguis més involucrada emocionalment, he trobat uns dies de pau amb temes relacionats amb les clàusules bancàries abusives.

De tant en tant, he portat temes relacionats amb hipoteques. No són els temes que porti bàsicament però sempre buscar la justícia en aquest tipus de contracte m’ha tirat molt, sobretot perquè es devia a que havia involucrat família o amics; i no podia soportar aquesta preponderància d’una de les parts, que fa que et sentis petit i acceptis condicionants que no entens i si els pots mig entendre, els acceptes perquè no et queda un altre si vols un crèdit de quantitat important per comprar la vivenda on vols viure. El dret bàsic a tenir una vivenda digna tot i que la Constitució no ho estableix com dret a una propietat, si que tal com estan els temps un arrendament és una opció no gaire òptima per la majoria de les famílies. La legislació on estableix topalls està aquí però no sabem com afectarà realment.

Fora d’això, el que volia és donar la meva opinió sobre aquestes clàusules que per ara i jurisprudencialment parlant sembla ser que ha arribat tot i que poc a poc, i a comptagotes, la justícia pels particulars que sempre s’enfrontaven al gegant que aixafava amb les seves condicions. I les acceptaves o fora. Ara si mirem enrere podem agafar les nostres escriptures d’hipoteca i portar-les a l’advocat més proper perquè se les miri i pugui determinar si entre les clàusules que consten i que costa entendre d’una manera clara, hi ha alguna per la qual hàgim pagat de més a una entitat que ja s’ho cobra de moltes més maneres. És a dir, trobar allò que hem pagat de més sense adonar-nos, i que en el moment de signar no vam entendre ni vam negociar amb el banc.

 

Entre aquestes clàusules estan les dels interessos pagats de més en un moment on l’interès estava baix i s’havia pactat la famosa clàusula sòl o terra, o s’han pagat despeses de constitució de la hipoteca que o s’havia de pagar, o bé el Banc no et constituïa la hipoteca, notari, registre o inclús una gestoria de la confiança de la entitat. I fins i tot actualment s’estan incloent les clàusules d’obertura de la hipoteca, o la taxació sobre el teu immoble que t’obligaven a fer amb les seves empreses de confiança, tot i que ja tinguessis una valoració anterior.

 

I tot i que la jurisprudència europea, i ara també els tribunals espanyols estan donant la raó per la majoria de les escriptures antigues, declarant que aquelles clàusules no es van negociar amb els clients, sino que es van imposar, i que no van ser transparents quan es van incloure, el que ens trobarem és que tot continuarà igual si vols contractar una hipoteca o un crèdit amb alguna entitat. Clàusules que no s’entenen, despeses que s’hauran d’assumir, interessos que potser no ens convenen però que s’accepten, etc...però se li donarà una forma diferent i aparentment haurem negociat lliurement i decidit les clàusules que les nostres hipoteques incorporen.

 

La conclusió és que existeixen avenços, però d’alguna manera haurem de seguir lluitant igual i defensant als petits consumidors. I encara que costi el seu temps, es van aconseguint petites victòries.

 

Aquesta humil opinió és en honor d’un grup de clientes encantadores que m’han fet sentir alegria en la defensa dels seus drets!!! Petits recessos de pau en aquesta difícil professió.

 

Febrer 2021

Elena Serra de Corral manos de hombre y mujer

CONSULTES, COVID-19 I DIVORCIS

Arran de les notícies que han sortit els últims dies en relació a la possibilitat de que quan s’aixequi el confinament hagi un allau de divorcis, se m’ha acudit que puc donar una sèrie de premisses que no només es poden aplicar en aquest cas excepcional que estem vivint, sinó en qualsevol supòsit que ens trobem.

 

En primer lloc, sóc una mica escèptica en aquest tipus de notícies. I és que estem vivint una situació extraordinària que mai ens haguéssim imaginat que viuríem i que engrandeix les possibles situacions en que vivim i el futur proper o llunyà.

 

Cert que la convivència de les parelles ara, tal com passa en els períodes de vacances, fa que un dels integrants o tots dos, se n’adonin que el millor per ells i sobretot per la família és continuar el camí per separat.

  • Elena Serra de Corral manos de hombre y mujer

Quan arriba aquest moment, o quan simplement es tenen dubtes, tot i que no la certesa o la fermesa en iniciar els tràmits de la separació o divorci, és important informar-se amb un professional del Dret, i si aquest és especialista en Dret de família millor.

 

És important el recolzament de familiars, amics i d’altres professionals com puguin ser psicòlegs o assistents socials, però el tema de com es pot resoldre la situació familiar des del punt de vista legal és molt recomanable encomanar-se a la direcció d’un advocat.

 

Una primera entrevista serveix sobretot per situar a l’advocat. La persona explica la seva situació tant personal (impossible no barrejar els conceptes, i t’apropa a la persona), familiar (fills), i patrimonial i laboral dels integrants de la parella. Amb aquesta estesa de dades, hi ha hagut un apropament entre advocat-client i és quan informo, explico del total de possibilitats legals que pot interessar a la persona. Dintre d’aquestes possibilitats, el client opina del que vol, de com voldria la seva separació, en definitiva dels seus interessos i sobretot de la seva família, des del seu punt de vista. Una primera visita es pot allargar fins a dos hores ben bones que fa que neixi o no, aquesta empatia necessària en un procediment de família. La confiança que pot o no néixer en aquesta primera presa de contacte és importantíssima per continuar el llarg viatge fins l’objectiu de poder regular la seva situació.

 

En aquests moments, en que realment no pot haver aquesta entrevista, fins que no hagi una relaxació en les mesures de seguretat, aquest contacte pot ser a través d’una trucada telefònica o de qualsevol dels mitjans telemàtics existents (video trucada, skype...), sobretot en situacions en que es té una urgència concreta o bé es vol fer una consulta que amoïna o angoixa a la persona.

 

Sembla que poc a poc s’establiran mesures de desconfinament, que farà que ens podrem tornar a trobar físicament. Això si, amb totes les mesures de seguretat sanitària fins que no hagi un control total de la situació. Les visites seran en sales grans adaptades a assegurar la distància en tota la conversa. Però fins que no arribi aquest dia, o bé perquè us estimeu més tenir garanties totals, els mitjans que comptem avui en dia són ideals per la presa de contacte. I en això, us animo, abans de prendre decisions precipitades a trobar al professional i fer totes les preguntes i exposar tots els dubtes possibles per arribar a la calma i tranquil·litat de prendre decisions.

 

Maig 2020

COVID-19 I LA REPERCUSIÓ ECONÒMICA EN LES PENSIONS D’ALIMENTS

Durant aquests dies sorgeixen molts dubtes per la terrible situació que ens hem trobat. Primer per una situació d’emergència sanitària davant de la greu pandèmia; i després per contenir la mateixa, les mesures que s’han establert amb la declaració d’estat d’alarma a tot l’Estat, que ha fet que les circumstàncies personals, familiars i econòmiques de la majoria dels ciutadans canviessin dràsticament.

 

En relació a la situació personal i familiar, el dubte inicial va ser si es podia complir el règim de guarda ja fos amb el sistema de compartida, i per tant, que els fills anessin de casa en casa cada setmana o quinze dies; o bé els caps de setmana cada quinze dies, i en aquests moments les vacances de Setmana Santa.

 

En aquest sentit, cada partit judicial ha anat establint a mida que han passat els dies el seu criteri ( alguns més clars que altres ), i que majoritàriament ha estat el de compliment de les resolucions judicials en relació a les estades setmanals, quinzenals o de cap de setmana. Tot i que s’ha d’aplicar el sentit comú i, en determinats supòsits si cal, s’hauria de suspendre, sempre pensant en el benefici o interès del menor, i les garanties sanitàries que s’han de preservar. Això no vol dir que el progenitor que no té contacte físic amb el fill/filla no hagi de tenir contacte telemàtic el més conduent a que sigui el més fluid possible. En aquest sentit, ja hi ha alguna resolució de Jutjats que han determinat la suspensió de les estades amb algun dels progenitors per motius excepcionals i sempre per protegir el menor i entorn.

 

Però el tema que ha començat a amoïnar a les famílies és l’econòmic; moltes petites empreses parades, autònoms sense feina, ERTOS...ha fet que de cop les expectatives econòmiques mensuals minvessin substancialment.

 

Els ingressos econòmics de les famílies s’han vist perjudicades des del moment inicial, fent que tot el que s’hagués de pagar aquell mes es veiés clarament perjudicat d’un dia per l’altre. I aquí entren també les pensions d’aliments o les contribucions a les despeses dels fills de famílies amb els progenitors separats o divorciats, ja sigui per acord entre ells o per decisió judicial. I és que la determinació d’una pensió d’aliments o la contribució a les despeses dels fills de cada progenitor s’ha fet en relació als ingressos que tenen cada un d’ells.

 

En la situació actual, tot i que esperem sigui temporal, estarem uns mesos en que un dels progenitors o tots dos, poden veure disminuïts els seus ingressos. I el dubte és, pot l’obligat al pagament de la pensió disminuir la mateixa o bé deixar d’ingressar durant aquests mesos que duri la seva situació arrel de l’estat d’alarma?

 

Jurídicament està clar, que les resolucions judicials, sentències de divorci o interlocutòries de mesures provisionals s’han de complir en els seus propis termes. I que una variació en les circumstàncies econòmiques el que pot fer és determinar un nou procediment per modificar les mesures.

 

Però el problema en el supòsit que ens trobem actualment és ha de ser temporal, i per tant un procediment de modificació de mesures no tindria cap sentit perquè una vegada arribés la data de judici s’hauria restablert la situació anterior ( esperem en la majoria dels casos ).

 

Per tant, arribar al punt de reduir la pensió d’aliments en el moment que ens trobem ens aboca a un treball de sinèrgies entre, o bé les ex parelles o bé, a través dels seus advocats per poder arribar a un acord. Com sempre poder aplicar el SENTIT COMÚ.

 

Aquest sentit comú perquè temporalment es puguin reduir les pensions de forma proporcional a les disminucions dels ingressos, ja sigui amb la condició de complement en un futur ( moratòria ), o bé fer una reducció sense cap tipus de compensació posterior. Dependrà dels supòsits i situació personal de cada un. Deixar d’ingressar sense més no crec que sigui el més raonable, ja que els fills continuen menjant i consumint els subministres del domicili on s’estan la major part del temps.

 

El sentit comú dintre del confinament també podria ser tenir els fills si així és possible per temps proporcionats, ja que en molts casos és necessari per la situació laboral aquesta ajuda mútua. Seria l’únic cas en que la suspensió de la pensió d’aliments es podria raonar de forma temporal.

 

Si no s’aplica el sentit comú, ni la mediació ni l’enteniment, ens aboca a una execució en que no sabem quina serà l’opinió dels Jutges de família, ja que legalment no quedaria altra que complir les resolucions en la seva integritat; sense saber si aplicaran o podran aplicar l’existència de la força major per reduir temporalment les pensions d’aliments o contribucions econòmiques dels progenitors.

 

Per finalitzar, com a persona que li agrada la comunicació entre les persones, invocaria dintre d’aquests temps tant terribles que ens ha tocat viure, al diàleg entre els progenitors, invocant el tant anomenat SENTIT COMÚ, que s’hauria d’instaurar sempre i en cada un dels nostres àmbits, però ara sense cap mena de dubte.

 

Abril 2020

© 2023 ELENA SERRA DE CORRAL Tots els drets reservats
Produït per BeeDIGITAL