Català   Español   

Noticias


CONSULTAS, COVID-19 Y DIVORCIOS


A raíz de las noticias que han salido en los últimos días en relación a la posibilidad de que cuando se levante el confinamiento haya un aluvión de divorcios, se me ha ocurrido que puedo dar una serie de premisas que no sólo se pueden aplicar en este caso excepcional que estamos viviendo, sino en cualquier supuesto que nos encontramos.

En primer lugar, soy un poco escéptica en este tipo de noticias. Y es que estamos viviendo una situación extraordinaria que nunca nos hubiéramos imaginado que viviríamos y que agranda las posibles situaciones en que vivimos y el futuro próximo o lejano.

Cierto que la convivencia de las parejas ahora, tal como ocurre en los períodos de vacaciones, hace que uno de los integrantes o ambos, se den cuenta que lo mejor para ellos y sobre todo para la familia es continuar el camino por separado.

Cuando llega este momento, o cuando simplemente se tienen dudas, aunque no la certeza o la firmeza en iniciar los trámites de la separación o divorcio, es importante informarse con un profesional del Derecho, y si este es especialista en Derecho de familia mejor. Es importante el apoyo de familiares, amigos y otros profesionales como puedan ser psicólogos o asistentes sociales, pero el tema de cómo se puede resolver la situación familiar desde el punto de vista legal es muy recomendable encomendarse a la dirección de un abogado.

Una primera entrevista sirve sobre todo para situar al abogado. La persona explica su situación tanto personal (imposible no mezclar los conceptos, y te acerca a la persona), familiar (hijos), y patrimonial y laboral de los integrantes de la pareja. Con todos estos datos, ha habido un acercamiento entre abogado-cliente y es cuando informo, explico del total de posibilidades legales que puede interesar a la persona. Dentro de estas posibilidades, el cliente opina de lo que quiere, de cómo querría su separación, en definitiva de sus intereses y sobre todo de su familia, desde su punto de vista. Una primera visita se puede alargar hasta dos horas que hace que nazca o no, esta empatía necesaria en un procedimiento de familia. La confianza que puede o no nació en esta primera toma de contacto es importantísima para continuar el largo viaje hasta el objetivo de poder regular su situación.

En estos momentos, en que realmente no puede haber esta entrevista, hasta que no haya una relajación en las medidas de seguridad sanitaria, este contacto puede ser a través de una llamada telefónica o de cualquiera de los medios telemáticos existentes (video llamada, skype, …), sobre todo en situaciones en que se tiene una urgencia concreta o bien se quiere hacer una consulta que preocupa o angustia a la persona.

Parece que poco a poco se establecerán medidas de desconfinamiento que hará que nos podamos volver a encontrar físicamente. Eso sí, con todas las medidas de seguridad sanitaria hasta que no haya un control total de la situación. Las visitas serán en salas grandes adaptadas a asegurar la distancia en toda la conversación. Pero hasta que no llegue ese día, o bien porque prefiere tener garantías totales, los medios que contamos hoy en día son ideales para la toma de contacto. Y en esto os animo antes de tomar decisiones precipitadas, a encontrar al profesional y hacer todas las preguntas y exponer todas las dudas posibles para llegar a la calma y tranquilidad de tomar decisiones.

Mayo 2020​​​​​​​


COVID-19 I LA REPERCUSIÓ ECONÒMICA EN LES PENSIONS D’ALIMENTS


Durant aquests dies sorgeixen molts dubtes per la terrible situació que ens hem trobat. Primer per una situació d’emergència sanitària davant de la greu pandèmia; i després per contenir la mateixa, les mesures que s’han establert amb la declaració d’estat d’alarma a tot l’Estat, que ha fet que les circumstàncies personals, familiars i econòmiques de la majoria dels ciutadans canviessin dràsticament.

En relació a la situació personal i familiar, el dubte inicial va ser si es podia complir el règim de guarda ja fos amb el sistema de compartida, i per tant, que els fills anessin de casa en casa cada setmana o quinze dies; o bé els caps de setmana cada quinze dies, i en aquests moments les vacances de Setmana Santa.

En aquest sentit, cada partit judicial ha anat establint a mida que han passat els dies el seu criteri ( alguns més clars que altres ), i que majoritàriament ha estat el de compliment de les resolucions judicials en relació a les estades setmanals, quinzenals o de cap de setmana. Tot i que s’ha d’aplicar el sentit comú i, en determinats supòsits si cal, s’hauria de suspendre, sempre pensant en el benefici o interès del menor, i les garanties sanitàries que s’han de preservar. Això no vol dir que el progenitor que no té contacte físic amb el fill/filla no hagi de tenir contacte telemàtic el més conduent a que sigui el més fluid possible. En aquest sentit, ja hi ha alguna resolució de Jutjats que han determinat la suspensió de les estades amb algun dels progenitors per motius excepcionals i sempre per protegir el menor i entorn.

Però el tema que ha començat a amoïnar a les famílies és l’econòmic; moltes petites empreses parades, autònoms sense feina, ERTOS...ha fet que de cop les expectatives econòmiques mensuals minvessin substancialment.

Els ingressos econòmics de les famílies s’han vist perjudicades des del moment inicial, fent que tot el que s’hagués de pagar aquell mes es veiés clarament perjudicat d’un dia per l’altre.  I aquí entren també les pensions d’aliments o les contribucions a les despeses dels fills de famílies amb els progenitors separats o divorciats, ja sigui per acord entre ells o per decisió judicial. I és que la determinació d’una pensió d’aliments o la contribució a les despeses dels fills de cada progenitor s’ha fet en relació als ingressos que tenen cada un d’ells.

En la situació actual, tot i que esperem sigui temporal, estarem uns mesos en que un dels progenitors o tots dos, poden veure disminuïts els seus ingressos. I el dubte és, pot l’obligat al pagament de la pensió disminuir la mateixa o bé deixar d’ingressar durant aquests mesos que duri la seva situació arrel de l’estat d’alarma?

Jurídicament està clar, que les resolucions judicials, sentències de divorci o interlocutòries de mesures provisionals s’han de complir en els seus propis termes. I que una variació en les circumstàncies econòmiques el que pot fer és determinar un nou procediment per modificar les mesures.

Però el problema en el supòsit que ens trobem actualment és ha de ser temporal, i per tant un procediment de modificació de mesures no tindria cap sentit perquè una vegada arribés la data de judici s’hauria restablert la situació anterior ( esperem en la majoria dels casos ).

Per tant, arribar al punt de reduir la pensió d’aliments en el moment que ens trobem ens aboca a un treball de sinèrgies entre, o bé les ex parelles o bé, a través dels seus advocats per poder arribar a un acord. Com sempre poder aplicar el SENTIT COMÚ.

Aquest sentit comú perquè temporalment es puguin reduir les pensions de forma proporcional a les disminucions dels ingressos, ja sigui amb la condició de complement en un futur ( moratòria ), o bé fer una reducció sense cap tipus de compensació posterior. Dependrà dels supòsits i situació personal de cada un. Deixar d’ingressar sense més no crec que sigui el més raonable, ja que els fills continuen menjant i consumint els subministres del domicili on s’estan la major part del temps.

El sentit comú dintre del confinament també podria ser tenir els fills si així és possible per temps proporcionats, ja que en molts casos és necessari per la situació laboral aquesta ajuda mútua. Seria l’únic cas en que la suspensió de la pensió d’aliments es podria raonar de forma temporal.

Si no s’aplica el sentit comú, ni la mediació ni l’enteniment, ens aboca a una execució en que no sabem quina serà l’opinió dels Jutges de família, ja que legalment no quedaria altra que complir les resolucions en la seva integritat; sense saber si aplicaran o podran aplicar l’existència de la força major per reduir temporalment les pensions d’aliments o contribucions econòmiques dels progenitors.

Per finalitzar, com a persona que li agrada la comunicació entre les persones, invocaria dintre d’aquests temps tant terribles que ens ha tocat viure, al diàleg entre els progenitors, invocant el tant anomenat SENTIT COMÚ, que s’hauria d’instaurar sempre i en cada un dels nostres àmbits, però ara sense cap mena de dubte.

Abril 2020