Español   Català   

Elena Serra de Corral

Advocada a Girona


Elena Serra de Corral
Elena Serra de Corral
Elena Serra de Corral

Presentació

Elena Serra de Corral és Advocada en exercici; es va llicenciar l'any 1992 per la Universitat Autònoma de Barcelona. Després d'uns anys opositant a la Carrera Judicial i Fiscal, va començar el seu exercici professional com a jutge substituta de diferents partits judicials (Girona, Figueres), encara que principalment a Blanes. La seva experiència va fer que l'any 2004 decidís exercir l'advocacia a través de despatx unipersonal i posteriorment, en col·laboració amb altres despatxos.

Actualment integrada a la firma LEX V Advocats.

Què fa

Durant tots aquests anys s'ha anat formant i especialitzant en diverses àrees jurídiques, principalment en el camp de Dret Civil i més concretament, en el Dret de Família i Successions. Moltes vegades relacionada amb el Dret de Família, també es dedica al Dret Penal, ja sigui tant per a adults com per a menors. Està reciclant-se en tot moment, assistint a diversos cursos que l'han fet avançar i estar al dia de totes les actualitzacions referents a la legislació i jurisprudència.

Integrada dins del Col · legi d'Advocats de Girona, presta serveis, a més, en el torn d'ofici.

Elena Serra de Corral