Català   Español   

Elena Serra de Corral
Elena Serra de Corral
Elena Serra de Corral

Presentació

Em vaig llicenciar l'any 1992 a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
​​​​​​​
Després d'uns anys opositant a la carrera judicial i fiscal, vaig començar l'exercici professional com a Jutgessa Substituta a diferents partits judicials, tot i que bàsicament a Blanes, Figueres i Girona.

A l'any 2004 em vaig decidir per l'exercici de l'advocacia, col·laborant amb altres companys, en altres branques del dret.

Àmbits

L'experiència m'ha anat portant cap a una matèria que té molt d'humà i és el que més destacaria del meu exercici.

Per la meva manera de ser em vaig anar especialitzant en l'àmbit del Dret de Família, encara que sense oblidar matèries que sempre m'han agradat molt dintre de l'àmbit civil, com el Dret de les persones amb la seva capacitat restringida o bé el Dret Successori.
I sense oblidar el Dret Penal que ha estat des de que vaig ser Jutgessa Substituta un àmbit que no vull oblidar.

Tracte

Crec que el tracte amb el client ha de ser proper i de gran confiança.
És bàsica aquesta confiança perquè es crei l'empatia suficient per a poder defensar els interessos d'aquesta persona. És el que més m'ha ensenyat l'experiència durant tots aquests anys. Sense perjudici de la meva formació tant en la nova legislació com en la jurisprudència.
​​​​​​​
Però aquest dia a dia que em dona aquesta feina és el que m'ha format i m'ha fet enamorar el meu treball. Poder ajudar a aquestes persones que necessiten un recolçament juridic és el meu gran curriculum.

Elena Serra de Corral